Tootegrupid

 

 

Isikuandmete töötlemine

Andmete turvalisus

Hindame kõrgelt isikuandmeid ja privaatsust, sellepärast oleme oma e-kaubamajas välja töötanud andmete turvalisuse tingimused ja põhimõtted. Antud tingimused selgitavad, kuidas kodukesku.ee kogub, kasutab, talletab ja kaitseb Teie isikuandmeid. Meie tegevus on kooskõlas kõikide vastavate Euroopa Liidu nõuete ja Eesti Vabariigi seadustega. Kui Teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi, siis  võtke meiega ühendust.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Kodukeskus.ee salvestab ja töötleb järgmisi äri- ja erakontaktide isikuandmeid äri ja turunduslikul eesmärgil:


 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Ettevõte kus töötate (äriklient)
 • Posti- ja tarneaadress (tänav, postiindeks, linn, riik)
 • Teie kontakttelefon
 • Teie e-posti aadress
 • Teie isikukood, kui olete määratud ettevõtte kontaktisikuks kaupade kätte saamisel ja tellimisel

 

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.   
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.   
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.   
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).   
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka andmeid, mida ei saa otseselt ühtegi konkreetse isikuga siduda ehk siis isikustamata andmeid. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mistahes eesmärgil. Võime koguda andmeid, nagu näiteks sugu, vanus, keelte eelistus ja asukoht, et mõista paremini oma klientide käitumist kodulehel ning muuta Teie ostukogemus veelgi meeldivamaks. 

Kogutud isikuandmete kasutamine

 

Kogutud isikuandmete kaudu saame Teid teavitada tooteuudistest, tulevatest kampaaniatest, soodusmüükidest ja tulevatest muudatustest. Kasutada Võimalike pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks.

Kui Te ei soovi olla uudiskirja loendis, saate end sealt igal ajal eemaldada kirjutades oma soovist e-mailile info@kodukeskus.ee või uudiskirja all olevale sõnale subscribe. Kogutud isikuandmeid kasutame peamiselt kauba kättetoimetamiseks ning tellimuste täitmiseks.

Vajadusel võib kodukeskus.ee jagada informatsiooni isikuandmete kohta oma strateegilistele partneritele, kes osutavad meile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud informatsiooni konfidentsiaalsena. Strateegiliste partnerite alla kuuluvad kaupade transportijad ning järelmaksu pakkuja.

Veikatex OÜ (kodukeskus.ee) on isikuandmete vastutav töötleja, kodukeskus.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Õiguslik alus

 

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Isikuandmete kaitse

Kodukeskus peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele oleme rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Kui salvestame Teie isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse lisaks administratiivsetele ja tehnilistele meetmetele ka füüsilisi turvalisusmeetmeid. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 

 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

 

 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 •  Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 

Andmete töötleja, sealhulgas hoidja, on Roller Äritarkvara OÜ. Isikuandmeid hoitakse  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

 

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide (vajutada lingile unsubscribe) või võtta ühendust klienditoega.

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel 

 

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@kodukeskus.ee, 51991554). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon 

 

 

Privaatsus

Jätame endale õiguse uuendada andmete turvalisuse tingimusi. Muutes tingimusi teavitame kõiki oma kliente uuendatud tingimustest vastavasisulise teatega. Kasutades kodukeskus.ee e-kaubamaja eeldame, et olete andmete turvalisuse tingimuste ja põhimõtetega tutvunud. Lisaküsimuste korral olge head ja võtke meiega ühendust.